• Polski
 • English
 • French

Year 1970

 • Silesia CXLIX - 135x80-huile-toile-1968-nr.62
  Silesia CXLIX - 135x80-huile-toile-1968-nr.62
 • Paysage 50 - 95 x 135 - huile - toile - 1975 - PL - nr 72
  Paysage 50 - 95 x 135 - huile - toile - 1975 - PL - nr 72
 • Akt VII -120x90-huile-toile-1974 -nr.85
  Akt VII -120x90-huile-toile-1974 -nr.85
 • Silesia LXLII  - 100 x 90 - plotno - olej - 1978 - PL nr 79
  Silesia LXLII - 100 x 90 - plotno - olej - 1978 - PL nr 79
 • Silesia CLIX  - 110 x 90 - toile - acr-huile - 1972 - PL - nr 70
  Silesia CLIX - 110 x 90 - toile - acr-huile - 1972 - PL - nr 70
 • Silesia CXVIII  - 110 x 90 - plotno - acr-olej - 1976 - PL - nr 68
  Silesia CXVIII - 110 x 90 - plotno - acr-olej - 1976 - PL - nr 68
 • - C XIX- 110 x 90-acryl-huie-toile-1979-nr.98
  - C XIX- 110 x 90-acryl-huie-toile-1979-nr.98
 • Nu IX - 72 x 126 - huile - toile - 1979 - PL - nr 99
  Nu IX - 72 x 126 - huile - toile - 1979 - PL - nr 99
 • Pensionnee - 100 x 80 - acryl- huile - toile -1975 - PL - nr 371
  Pensionnee - 100 x 80 - acryl- huile - toile -1975 - PL - nr 371
 • Akt L.VII -120x100-huile-toile-1969-1971 - nr.61
  Akt L.VII -120x100-huile-toile-1969-1971 - nr.61
 • Silesie C  55 x 46 - acryl-hiule- 1977 - PL - nr -76
  Silesie C 55 x 46 - acryl-hiule- 1977 - PL - nr -76
 • Nu III - 110 x 75 - acryl-huile - toile - 1979 - PL - nr 95
  Nu III - 110 x 75 - acryl-huile - toile - 1979 - PL - nr 95